ඉංග්‍රීසි


නාම පදය

  1. ඉන්ඩිගෝ වර්ණය
සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. ඉන්ඩිගෝ වර්ණයෙන් යුත් බව

නාම පදය

  1. නිල් සහ දම් අතර පවතින වර්ණය.
පාට
 
රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් ඉන්ඩිගෝ
 
දුඹුරු දම් රෝස සුදු අළු කළු
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ඉන්ඩිගෝ&oldid=19021" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි