සිංහල


රෝස පැහැති, රෝස මලක පින්තූරයක්
සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia

නාම පදය සංස්කරණය

  1. සුදු මිශ්‍ර රතු වර්ණයකි.
  2. මල් වර්ගයකි.
පාට
 
රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් ඉන්ඩිගෝ
 
දුඹුරු දම් රෝස සුදු අළු කළු

පරිවර්තන සංස්කරණය

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=රෝස&oldid=19083" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි