සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. දම් වර්ණයෙන් යුත් බව

නාම පදය

  1. රතු සහ නිල් පැහැයන් එකතු වී සෑදෙන වර්ණය.
පාට
 
රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් ඉන්ඩිගෝ
 
දුඹුරු දම් රෝස සුදු අළු කළු


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=දම්&oldid=19070" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි