සිංහල


නාම විශේෂණ

  1. සුදු වර්ණයෙන් යුත් බව

නාම පදය

  1. හිම හා කිරි දිස්වන වර්ණය
පාට
 
රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් ඉන්ඩිගෝ
 
දුඹුරු දම් රෝස සුදු අළු කළු


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සුදු&oldid=19066" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි