අන්තර්ජාතික


සංකේතය

  1. (තාරකා, ජ්‍යොතිෂය) හිරු, සූර්යයා
  2. (ඇල්කෙමිය) ග්‍රහලෝක ලෝහය රත්තරං (රන්)

ව්‍යුත්පන්න කොන්දේසි

[1]: L, M, R

මේකත් බලන්න

ග්රහලෝක සංකේත
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·  
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=☉&oldid=19229" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි