පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අප්‍රේල් 2017

20 සැප්තැම්බර් 2016

10 සැප්තැම්බර් 2016

28 ජූනි 2016

21 ජූනි 2016

16 දෙසැම්බර් 2015

30 ඔක්තෝබර් 2015

16 අගෝස්තු 2015

25 ජූනි 2015

12 ජූනි 2015

11 දෙසැම්බර් 2013

15 ජූලි 2012

17 දෙසැම්බර් 2010

10 සැප්තැම්බර් 2010

1 අගෝස්තු 2010

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:History/N" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි