සිංහල


නාම පදය

  1. යම් ලක්ෂ දෙකක් අතර අඩුම දුර; කෙලින් දුර
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=දිග&oldid=19050" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි