සිංහල


නාම විශේෂණ

වම්

  1. කිසියම් සිරස් හෝ තිරස් තලයක් වම සහ දකුණ ලෙස කොටස් දෙකකට බෙදූ විට ඉදිරිය/උඩ සිට -90°ක් වන පැත්ත; සාමන්‍යයෙන් වාක්‍ය කියවීමට ආරම්භ කරන පැත්ත.

නාම පදය

වම

  1. වම් පැත්ත
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=වම&oldid=19079" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි