සිංහල


නාම විශේෂණ

දකුණු

  1. යම්කිසි තිරස් තලයක 180° වන දිශාව; නැගෙනහිර දිශාවේ සිට 90°ක් වන දිශාව; හිරු පායන දිශාවට සිටගත් විට දකුණු අත පැත්ත
  2. කිසියම් සිරස් හෝ තිරස් තලයක් වම සහ දකුණ ලෙස කොටස් දෙකකට බෙදූ විට ඉදිරිය/උඩ සිට 90°ක් වන පැත්ත; ඔරලෝසුවක කටු කැරකෙන පැත්ත

නාම පදය

දකුණ

  1. දකුණු දිශාව
  2. දකුණු පැත්ත
  3. දකුණු පළාත

සමාන පද

  • දකුණුදිග

පරිවර්තන

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=දකුණ&oldid=19038" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි