සිංහල


නාම විශේෂණ

උතුරු

  1. යම්කිසි තිරස් තලයක 0° වන දිශාව; හිරු පායන (නැගෙනහිර) දිශාවට සිටගත් විට වම් අත පැත්ත

නාම පදය

උතුර

  1. උතුරු දිශාව
  2. උතුරු පළාත
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=උතුර&oldid=19072" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි