සිංහල


නාම පදය

  1. දවස් 30 ක කාලය.
  2. අවුද්දක කාලය බෙදන ප්‍රධාන ඒකකය වේ. දින දසුනට අදාළව මෙම කාලය දින 28-31 අතර විය හැක.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=මාසය&oldid=19288" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි